Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

U kunt de algemene voorwaarden doornemen zodat u niet voor verassingen komt te staan.

Download nu de algemene voorwaarden

Directadmin PhpMyAdmin