Post geplaats in illegaal

Twitter bant voor de eerste maal groepering van zijn netwerk

In de nasleep van een storm rond anti-semitische tweets die uit Frankrijk kwamen, heeft het sociale netwerk Twitter voor de eerste maal een Duitse Twittergroep van zijn netwerk geband. Het gaat om een Duitse groep die zich aan uitingen van haat zou schuldig gemaakt hebben.

Volgens de Financial Times zou het in San Francisco gelegen microblogbedrijf de toegang tot zijn netwerk vergendeld hebben voor een Twitter account dat uit Duitsland afstamt en dat beter bekend staat als het account van de organisatie “Besseres Hannover” of in het Nederlands vertaald “Beter Hannover”. De groep zou een zogenaamde neo-nazi organisatie zijn. Iets, een publieke uiting van sympathie voor het nazisme, wat als illegaal wordt beschouwd in Duitsland.

Volgens documenten van Chilling Effects zou Twitter zijn eerste stappen, om het account de toegang tot zijn netwerk te ontzeggen, hebben genomen toen de Duitse politie er bij het bedrijf op aandrong om actie te ondernemen tegen deze groepering. De politie wilde dat Twitter al de profielen die aan het account gelinkt waren van het netwerk zou verwijderen.

Het blijkt nu dat het account van Besseres Hannover uit landen zoals Amerika nog steeds toegankelijk is, maar dat mensen uit Duitsland geen toegang meer hebben. Dit maakt deel uit van het specifieke censuursysteem dat in het verleden ook door Google werd gebruikt. Het systeem stelt zijn eigenaar in staat om bepaalde pagina’s van zijn website voor een bepaald land te blokkeren. Maar de mensen die zich buiten deze specifieke landen bevinden, kunnen de inhoud nog wel steeds raadplegen.

In een tweet van gisteren, bevestigde algemeen raadsheer van Twitter Alex Macgillivray dat het bedrijf actie had ondernomen tegen Besseres Hannover. Hoewel hij de naam van de organisatie niet vermeldde en sprak over een groepering die Duitsland als illegaal wordt beschouwd.

Alle MegaUpload gegevens mogen gewist worden

Zonder twijfel is het MegaUpload verhaal u wel bekend. Het Amerikaanse gerecht heeft nu aangegeven dat Carpathia Hosting en Cogent Communications Group, twee bedrijven die MegaUpload huurde om gegevens bij op te slaan, vanaf deze week donderdag mogen starten met het verwijderen van alle gebruikersgegevens. De overheid heeft alle roerende goederen van MegaUpload en van zijn eigenaar in beslag genomen en ook de bankrekeningen zijn bevroren. Hierdoor zal MegaUpload niet langer zijn Carpathia en Cogentrekeningen kunnen betalen.

De MegaUpload affaire wordt door velen de grootste Amerikaanse criminele copyright zaak ooit genoemd. De website zelf werd op 19 januari offline gehaald en de oprichter, samen met verschillende van zijn medewerkers, werden gearresteerd en beschuldigd van criminele online piraterij activiteiten.

Ondanks dat miljoenen mensen MegaUpload in het verleden voor minder legale doeleinden zoals het uploaden en downloaden van muziek, films, porno en software gebruikt hebben, is de verwijdering van de gegevens vooral heel slechts nieuws voor de klanten die het systeem enkel en alleen gebruikten om op een legale manier hun gegevens te bewaren en te verspreiden. Sommige gebruikers zijn dan ook woedend over de beslissing van de overheid om alles te wissen. Een van deze legale gebruikers drukte het op deze manier uit:

Miljoenen mensen plaatsten hun persoonlijke en professionele bestanden op MegaUpload en zijn afhankelijk van hun diensten om een familie te kunnen onderhouden. Een of twee mensen van de overheid beslissen nu over het leven en de toekomst van miljoenen families. Dit is immoreel, onethisch en gewoonweg barbaars.

Een van de MegaUpload advocaten wist te vertellen dat er van minstens 50 miljoen mensen gegevens zullen verwijderd worden. Het bedrijf doet er nu alles aan om deze verwijdering te vermijden. MegaUpload zelf is nog voorzichtig optimistisch en denkt dat de overheid, net zoals MegaUpload, er alles aan zal doen om de rechten van de consument te beschermen.

Directadmin PhpMyAdmin