Post geplaats in weigeren

Twitter bant voor de eerste maal groepering van zijn netwerk

In de nasleep van een storm rond anti-semitische tweets die uit Frankrijk kwamen, heeft het sociale netwerk Twitter voor de eerste maal een Duitse Twittergroep van zijn netwerk geband. Het gaat om een Duitse groep die zich aan uitingen van haat zou schuldig gemaakt hebben.

Volgens de Financial Times zou het in San Francisco gelegen microblogbedrijf de toegang tot zijn netwerk vergendeld hebben voor een Twitter account dat uit Duitsland afstamt en dat beter bekend staat als het account van de organisatie “Besseres Hannover” of in het Nederlands vertaald “Beter Hannover”. De groep zou een zogenaamde neo-nazi organisatie zijn. Iets, een publieke uiting van sympathie voor het nazisme, wat als illegaal wordt beschouwd in Duitsland.

Volgens documenten van Chilling Effects zou Twitter zijn eerste stappen, om het account de toegang tot zijn netwerk te ontzeggen, hebben genomen toen de Duitse politie er bij het bedrijf op aandrong om actie te ondernemen tegen deze groepering. De politie wilde dat Twitter al de profielen die aan het account gelinkt waren van het netwerk zou verwijderen.

Het blijkt nu dat het account van Besseres Hannover uit landen zoals Amerika nog steeds toegankelijk is, maar dat mensen uit Duitsland geen toegang meer hebben. Dit maakt deel uit van het specifieke censuursysteem dat in het verleden ook door Google werd gebruikt. Het systeem stelt zijn eigenaar in staat om bepaalde pagina’s van zijn website voor een bepaald land te blokkeren. Maar de mensen die zich buiten deze specifieke landen bevinden, kunnen de inhoud nog wel steeds raadplegen.

In een tweet van gisteren, bevestigde algemeen raadsheer van Twitter Alex Macgillivray dat het bedrijf actie had ondernomen tegen Besseres Hannover. Hoewel hij de naam van de organisatie niet vermeldde en sprak over een groepering die Duitsland als illegaal wordt beschouwd.

Directadmin PhpMyAdmin