Post geplaats in instellingen

Facebook voert allerhande veranderingen door

Facebook heeft de laatste weken een aantal veranderingen doorgevoerd waarmee ze hun applicatie gebruiksvriendelijker en veiliger willen maken. Deze veranderingen vonden zowel plaats op gebied van het toevoegen en bekijken van foto’s als op het gebied van privacy instellingen en het aanbod van reclame via Facebook.

Met meer dan 250 miljoen foto’s die iedere dag via Facebook geupload worden, is het zonder meer een van de belangrijkste onderdelen van de applicatie. Facebook vond het dan ook hoog tijd om dit onderdeel onder handen te nemen om zo een nog betere dienst te kunnen aanbieden. Een van deze veranderingen binnen het fotosegment was het aanpassen van het aantal pixels waarmee foto’s worden geplaatst. Foto’s zullen vanaf nu namelijk met 960 pixels zichtbaar zijn terwijl dat vroeger slechts 720 pixels waren. Hierdoor zullen de foto’s scherper en gedetailleerder zijn. Alle foto’s die voordien al door gebruikers zijn opgeladen, krijgen ook automatisch deze resolutie. Daarnaast heeft Facebook er ook voor gezorgd dat foto’s dubbel zo snel opgeladen zullen worden waardoor ze sneller zichtbaar zullen zijn en dat de huidige zwarte achtergrond vervangen wordt door een witte achtergrond zodat de focus van de gebruiker meer op de foto dan op de achtergrond zal gericht zijn. Niet alle Facebookgebruikers zullen deze veranderingen meteen ervaren omdat Facebook al heeft aangegeven dat de verbeteringen en de eigenlijk roll-out stap per stap zullen gebeuren.

Naast de fotoverbeteringen heeft Facebook ook voor enkele veranderingen in de privacy en persoonlijke instellingen gezorgd. Zo zullen gebruikers van Facebook vanaf nu in staat zijn om foto’s en andere zaken die met een gebruikersnaam getagd zijn te blokkeren en heeft het bedrijf ook een verandering doorgevoerd die het voor nieuwe Facebookgebruikers duidelijker moet maken wat nu precies het verschil is tussen de opties “iedereen” en “publiek”. Momenteel denken hele veel mensen dat de optie “iedereen”, iedereen op Facebook betekent terwijl het eigenlijk om iedereen op het Internet gaat. Deze opties hebben vooral het doel om alles begrijpelijker en controleerbaarder te maken voor Facebookgebruikers.

Tot slot heeft Facebook ook de stekker getrokken uit het Facebook Deals project. Via Facebook Deals werden kortingen van lokale bedrijven aan de gebruiker aangeboden. Te vergelijken met bijvoorbeeld Groupon. 4 Maanden na de lancering heeft Facebook echter besloten om ermee te kappen. Facebook zelf zegt enkel dat ze veel uit dit project geleerd hebben en dat ze nu zullen evalueren hoe ze het best lokale ondernemingen van dienst kunnen zijn.

Directadmin PhpMyAdmin